Adatvédelmi nyilatkozat

  1. A Newgency Kommunikációs és Értékesítés-támogató Kft. (1133 Budapest, Pozsonyi út 48. cégjegyzékszám 01 09 682702, adószám 11909305-2-41; adatkezelési nyilvántartási törzsszám /bekérése folyamatban/) – továbbiakban Newgency, aki egyben Adatkezelő is – ügyfelei és a www.newgency.hu weboldalon regisztráló látogatói (továbbiakban „Regisztrálók”) személyes adatait tiszteletben tartja és az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak, különösen a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.) rendelkezéseinek eleget tesz.
  2. A www.newgency.hu weboldalon (továbbiakban „Honlap”) regisztrálók önkéntesen regisztrálnak és az adataik önkéntes megadásával kifejezetten hozzájárulnak, hogy azokat Newgency visszavonásig a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célok érdekében kezelje és ezen célok érdekében, számukra különböző marketing üzeneteket, ajánlatokat, hírleveleket küldjön, a Regisztrálók által kért szolgáltatásokat teljesítse és nekik közvetlenül szolgáltatásokat kínáljon fel.
  3. Newgency adatgyűjtésének további célja, hogy a Newgencyt és szolgáltatásait jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített módon népszerűsítése, értékesítése és új szolgáltatásait fejlessze. A gyűjtött adatokat is ennek, valamint a Regisztrálókkal való esetleges együttműködéséből fakadó kötelezettségei biztosítása érdekében kezel.
  4. Newgency a Regisztrálók adatait harmadik félnek nem adja ki.
  5. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, továbbá gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
  6. A Regisztrálóknak bármikor lehetősége van arra, hogy a saját adatainak kezelését Newgencynek korlátozás, feltétel és indoklás nélkül megtiltsák, melynek módja a Regisztráló által a hello@newgency.hu e-mail címre írt és elküldött, saját adataira vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonó nyilatkozat, mely Newgency írásos visszaigazolásával válik hatályossá, mert csak így bizonyítható, hogy a tiltó nyilatkozatot Newgency megkapta.
  7. Amennyiben Regisztrálóknak Newgency adatkezelésével, vagy a Newgency Kft-vel kapcsolatos egyéb kérdése van, melyre a honlapon, így különösen a honlapon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban nem kap választ, kérjük, küldje el a hello@newgency.hu címre és megválaszoljuk.
  8. Jogorvoslati lehetőség. Amennyiben a regisztrálók elégedetlenek Newgency adatkezelési gyakorlatával és panasszal vagy jogorvoslati lehetőséggel kívánnak élni, úgy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), vagy a Fővárosi Bírósághoz címzett beadványukkal tehetik meg.